Nawigacja

REGULAMIN

1. Informacje o firmie

Stona internetowa pod adresem www.gumopol.pl. prowadzona jest przez firmę GISACO Sp. z o.o

2. Definicje

Strona – strona internetowa działająca pod adresem www.gumopol.pl, należący do Podmiotu prowadzącego Stronę, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu.
Podmiot prowadzący Stronę – firma GISACO Sp. z o. o będąca właścicielem Strony internetowej www.gumopol.pl.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
Pobranie (płatnośc przy odbiorze przesyłki) – płatność wykonywana przez Klienta podczas odbioru paczki
Przedpłata (przelew bankowy) – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

3. Ceny towarów

Wszystkie ceny podawane na Stronie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

4. Oferowane produkty

4.1. Sprzedajemy wyłącznie nowy towar, nie starsze niż 48 miesiący od daty produkcji.
4.2. Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep są NOWE, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, pełnowartościowe i posiadają pełną gwarancję producentów.
4.3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie posiadają pełną gwarancję producenta.
4.4. Cennik prezentowany na stronach Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie odzwierciedla stanów magazynowych, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
4.5. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale „Wyprzedaż” mogą być oferowane opony starsze niż 48 miesiący.

5. Zamówienia

5.1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez drogę mailową. Możliwe jest złożenie zamówienia drogą telefoniczną – w takiej sytuacji wymagane jest potwierdzenie zamówienia drogą mailową.
5.2. W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność zamówienia opon z magazynów producentów, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu dostawy z magazynu producenta. W takich wypadkach Sklep poinformuje Klienta o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia.
5.3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Strony. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5.4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Strony) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Strona informuję o tym klienta niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane.
5.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.

6. Zmiany w zamówieniach, zwrot lub wymiana towaru

6.1. Klient na prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania towaru przez Sklep firmie kurierskiej. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego przekazania do przewoźnika.
6.2. Jeżeli dostarczony towar był zgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem ( dotyczy wyłącznie Konsumentów ), a mimo to chce on z niego zrezygnować z jakichkolwiek względów, istnieje możliwość odesłania towaru na własny koszt (pod warunkiem, że nie był on montowany) w ciągu 10 dni roboczych od daty odbioru (Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”).
6.3. Jeśli dostarczony towar nie był zgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem, należy niezwłocznie poinformować Stronę o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe towar zostanie wymienimy na inny na koszt Strony (pod warunkiem, że nie nosił on śladów użytkowania).
6.4. Zwrotu lub wymiany towaru można dokonać tylko pod warunkiem, że nie nosi on znamion użycia. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak żeby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za zapakowanie i nadanie towaru odpowiedzialny jest jego nadawca. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez niego zwrotu towaru na podane przez Klienta konto. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6.5. W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu oraz odwołania zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@gumopol.pl
6.6. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta czy adresu dostawy będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail Klienta (podanego podczas składania zamówienia).

7. Koszty dostawy

7.1. Koszt dostawy zakupionych towarów w całości pokrywa klient. Klient jest informowany o kosztach wysyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy zakupiony towar, która jest podawana przy składaniu zamówienia. Nie dotyczy przypadków, gdy Klient zostanie poinformowany wcześniej o darmowej wysyłce towaru.

8. Forma płatności

8.1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

  1. Przedpłata na konto
  2. Płatność przy odbiorze

8.1.1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
Tradycyjny przelew bankowy – Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje poprzez wiadomość e-mail wszelkie dane niezbędne do wykonania przelewu. W tym przypadku wydłuża się proces realizacji zamówienia, ponieważ Sklep musi zaczekać na zaksięgowanie środków na koncie. Wysyłka towaru następuje bez pobrania.
8.1.2. W momencie odbioru towaru:
Gotówką do rąk przewoźnika (kuriera), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. Dowodem dokonania płatności u kuriera jest List Przewozowy, dołączony do przesyłki.
8.2. W związku z tym, że przy wystawianiu faktur sprzedaży Strona stosuje zasadę wyliczania wartości faktury wg cen netto, mogą wystąpić różnice groszowe pomiędzy wartością faktury, a kwotą zapłaty uiszczoną przez klienta – zamieszczoną na liście przewozowym. Powyższe różnice nie będą rozliczane (tj. nie będą stosowane „zwroty” i „dopłaty” groszowe).
8.3. Strona może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Stronę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

9. Dostawa

9.1. Towar zamówiony na Stronie dostarczany jest do Klienta za pomocą firmy spedycyjnej JAS FBG lub DHL.
9.2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
– czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
– czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Strony (przedpłata) powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Termin realizacji zamówienia otrzymany w potwierdzeniu złożenia zamówienia na Stronie, jest najbardziej prawdopodobnym czasem realizacji zamówienia. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika Strony z Klientem.
9.3. Deklarowany przez firmę spedycyjną JAS FBG czas dostawy towaru na terenie Polski wynosi 1 dzień roboczy (24h).
9.4. Przed dokonaniem zapłaty kurierowi prosimy o sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
9.5. W przypadku płatności w momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika (kuriera firmy spedycyjnej), dowodem dokonania płatności u kuriera jest List Przewozowy, dołączony do przesyłki. Jest on świadectwem zawarcia transakcji ze Stroną. Dowód zakupu lub faktura VAT są dodawane do listu przewozowego.
9.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

10. Zasady reklamacji

10.1. W celu reklamowania (zwrotu) towaru należy kontaktować się bezpośrednio z obsługą Strony. Zwroty towaru nieuzgodnione ze Stroną nie będą uwzględniane. Reklamowany towar jest wysyłany na koszt nadawcy. W przypadku nie uznanej reklamacji towar odsyłany jest również na koszt reklamującego.
11. Ochrona danych osobowych
11.1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu, są przetwarzane przez Podmiot prowadzący Sklep.
11.2. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
11.3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
11.4. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
  2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
  3. Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

12. Postanowienia końcowe

12.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Podmiotu prowadzącego Stronę. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych Podmiotu prowadzącego Stronę.
12.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie pod adresem www.gumopol.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
12.3. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług na Stronie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną cześć Regulaminu.
12.4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Aby usprawnić jakość korzystania z serwisu nasza strona wykorzystuje pliki Cookies. Jeśli nie zgadzasz się na ich wykorzystanie, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close